Jan Verbrugge

  • Voormalig commercieel directeur in de voedings- en tabaksnijverheid
  • 20 jaar ervaring in fusies en overnames als partner in Belgisch en Nederlands Corporate Finance huis
  • Zeer ruime ervaring in fusies en overnames voor KMO’s en accountants-revisorenkantoren
  • BIV- erkenning 203689